2008 Carme Ruscalleda tria Los Extremeños

com a proveïdor d’ibèric per presentar el seu restaurant a la televisió espanyola i en la de Japó